Komunikat eBankNet

    Szanowni Klienci

    Uprzejmie informujemy o wykonaniu w dniu wczorajszym tj. 14.03.2019r. aktualizacji systemu eBankNet, w przypadku problemów z wyświetleniem strony należy wybrać opcję odśwież w przeglądarce internetowej lub skorzystać z odnośnika eBankNet na stronie głównej.

    Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

    2019 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach