Zakończenie kredytu wiosennego

  Szanowni Klienci

  Uprzejmie informujemy, iż promocja na Kredyt Wiosenny dobiega końca. Promocja będzie trwać jeszcze tylko do 13.09.2019r. Wszystkich Państwa zainteresowanych Kredytem Wiosennym zapraszamy do najbliższej Placówki Banku

  Z wyrazami szacunku

  Zespół BS Krzepice

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2020 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach