Zmiany w Bankowości Elektronicznej eBankNet

  Szanowni Klienci


  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 września 2019 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w postaci silnego uwierzytelnienia klienta.

   

  Oznacza to, że korzystając z systemu bankowości elektronicznej eBankNet będziecie Państwo musieli podać kod jednorazowy podczas logowania (w drugim etapie) raz na 90 dni lub każdorazowo w zależności od ustawień.
   

  Zmiany wynikają z wymagań przepisów Unii Europejskiej (Dyrektywa PSD2).

  Z wyrazami szacunku

  Zespół BS Krzepice

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2019 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach