Lokaty

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane wg

zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

 

Z dniem 10.05.2016r. oprocentowanie lokat wynosi:

  • okres lokaty 3 miesiące      - 0,80% w s/r
  • okres lokaty 6 miesięcy      - 1,00 % w s/r
  • okres lokaty 12 miesięcy    - 1,25 % w s/r
  • okres lokaty 24 miesiące    - 1,50 % w s/r

 

Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 zł

 

 

Po szczegóły zapraszamy do Placówek Banku.