Lokaty

  Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

  Z dniem 10.05.2016 r. oprocentowanie lokat wynosi:

  • okres lokaty 3 miesiące - 0,80% w s/r,
  • okres lokaty 6 miesięcy - 1,00 % w s/r,
  • okres lokaty 12 miesięcy - 1,25 % w s/r,
  • okres lokaty 24 miesiące - 1,50 % w s/r.

   

   Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00

  Po szczegóły zapraszamy do placówek Banku.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2019 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach