Bank Spółdzielczy w Krzepicach

ul. Częstochowska 27, 42-160 Krzepice,

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Częstochowie,

XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108

NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Tel./fax: 34 3175 255, Tel.: 34 3175 111, 34 3175 027

e-mail: sekretariat@bskrzepice.pl

 

Oddział w Lipiu:

Ul. Częstochowska 108

Tel.: 34 3188 300, 34 3188 303

e-mail:

 

Oddział w Opatowie:

Ul. Kuźniczka 31

Tel.: 34 3196 010, 34 3196 270

e-mail:

 

Oddział Przystajń:

Ul. Nowa 8

Tel.: 34 3191 003, 34 3191 004

e-mail:

 

Punkt Obsługi Klienta w Waleńczowie

Ul. Częstochowska 10

Tel.: 34 3187 120

 

Punkt Obsługi Klienta w Parzymiechach

Ul. Częstochowska 2a

Tel. 34 3189 283

 

Punkt Obsługi Klienta w Starokrzepicach

Ul. Oleska 246

Tel.: 34 327 49 10