Bank Spółdzielczy w Krzepicach nawiązał współpracę z firmą IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. w zakresie oferowania i pośrednictwa w dystrybucji terminali POS dla przedsiębiorców.

Dzięki terminalowi POS przedsiębiorcy otrzymują:


  • szybką realizację operacji (pieniądze trafiają na rachunek w bardzo krótkim czasie)
  • oszczędności wynikające z niższych kosztów ponoszonych z tytułu zarządzania gotówką
  • zwiększenie bezpieczeństwa ze względu na niższy poziom gotówki w kasie
  • przyśpieszenie obsługi Klientów dzięki możliwości płatności zbliżeniowych
  • poszerzenie oferowanego asortymentu o nowe usługi: min. doładowanie telefonu, wypłata gotówki (usługa cash back)
  • możliwość wzrostu obrotów ze sprzedaży i liczby klientów.
  • możliwość wzrostu konkurencyjności punktu handlowo-usługowego.
Więcej informacji na stronie www.itcard.pl