Przetargi

  OGŁOSZENIE

  Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  ogłasza konkurs ofertowy na sprzedaż maszyn stolarski w trybie z wolnej ręki

  1. Specyfikacja

  2. Regulamin

  3. Oferta

  Krzepice, dnia 19.07.2018r.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2018 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach