OGŁOSZENIE


Sprzedający: Bank Spółdzielczy w Krzepicach
Siedziba sprzedającego: 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27
Kontakt: (034) 317-52-55, e-mail: przetarg@bskrzepice.plDokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Specyfikacja - wykaz maszyn szczegóły

Umowa sprzedaży

Oferta