OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Krzepicach ogłasza z dniem 09.10.2017r. pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn stolarskich: Centrum obróbcze REICHENBACHER typ VISION II - rok. prod.: 1997

 Kabina lakierniczo-suszarnicza NOVA VERTA typ EMPRESS - rok. prod.: 2006

 Freazarka do odwodnień PREZ-MET typ 460S/SA - rok. prod.: 2009

 Zgrzewarka dwugłowicowa YILMAZ typ DK-502 - rok. prod.: 2004


 WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 16.10.2017r. do godziny 12.00, w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, można przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, lub e-mailem na adres: przetarg@bskrzepice.pl


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Specyfikacja - wykaz maszyn szczegóły

Umowa sprzedaży

Oferta