Ogólnopolski numer telefonu do Zastrzegania Kart Płatniczych:

828 828 828