Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.


  Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe należy złożyć w Banku.

  Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty od 1 do 8 rat kredytu przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Wniosek można złożyć na cały okres zawieszenia lub można wnioski składać oddzielnie na poszczególne okresy zawieszenia.

  Spłatę kredytu można zawiesić:

  • Na 2 miesiące w okresie 01.08 - 30.09.2022
   Aby skorzystać z pełnych dwóch miesięcy zawieszenia należy złożyć wniosek do 30.08.2022r. Wniosek złożony od 31.08 do 29.09 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc.
  • Na 2 miesiące w okresie 01.10 - 31.12.2022
   Aby skorzystać z pełnych dwóch miesięcy zawieszenia należy złożyć wniosek do 29.11.2022r. Wniosek złożony od 30.11 do 29.12 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc.
  • Na 1 miesiąc w każdym kwartale 2023r.
   Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu.

  Okres kredytowania jest wydłużany o ilość zawieszanych rat.

  Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania. Odsetki za okres zawieszenia nie są naliczane.

  Informacja o zawieszeniu spłaty jest przekazywana do Biura Informacji Kredytowej (BIK).


  Dokumenty do pobrania:

  1) Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (do pobrania)

  Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kredytu Wygodnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do placówek Banku a także do kontaktu mailowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Z wyrazami szacunku
  Zespół BS Krzepice

  Zdrowych, pogodnych i pełnych wiary Świąt Wielkanocnych,

  niech ten czas wypełniony będzie rodzinną i ciepłą atmosferą

  oraz da Wam nadzieję, energię i optymizm na każdy dzień.

  Najserdeczniejsze życzenia składają Państwu

  Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy

  Banku Spółdzielczego w Krzepicach

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Od 26 marca specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Komu przysługuje 500+

  500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

  • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
  • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

  Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

  Jak złożyć wniosek:

  Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

  Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

  • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada)
  • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku
  • numer rachunku bankowego w Polsce
  • numer telefonu w Polsce i adres e-mail
  • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym
  • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
  • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

  Więcej informacji o 500+ dla obywateli Ukrainy.


  Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на дитину за програмою «Сім’я 500+» (т. зв. 500+) громадянам України, які легально прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. Від сьогодні спеціальну заяву на 500+ українською мовою можна подати в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) Закладу соціального страхування (ZUS).

  Хто має право на 500+

  500+ призначатиметься на дітей віком до 18 років: 

  • громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який після 23 лютого 2022 року прибув із дитиною з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями;
  • громадянці України або дружині громадянина України, яка після 23 лютого 2022 року прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями та народила дитину в Польщі;
  • громадянину України або одному з подружжя громадянин України, який проживав у Польщі до 24 лютого 2022 року, але дитина, якої стосується заява, прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;
  • громадянину іншої країни (наприклад, Польщі), який на підставі рішення польського суду здійснює опіку над дитиною, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

  Допомога 500+ призначається в розмірі 500 злотих на дитину на місяць.

  Як подати заяву

  Заяву на 500+ можна подати лише в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) Закладу соціального страхування (ZUS) — електронній системі ZUS.

  Щоби подати заяву до ZUS, Вам будуть потрібні:

  • паспорти — особи, яка подає заяву, та дитини, або інші документи, що посвідчують особу, на підставі яких вони перетнули корон (якщо особа, яка подає заяву, їх має)
  • довідка про надання польського ідентифікаційного номера PESEL — особі, яка подає заяву, та дитині
   номер банківського рахунку в Польщі
  • номер телефону в Польщі та e-mail
  • постанова польського суду, якщо особа, яка подає заяву, є тимчасовим опікуном
  • документ, який підтверджує, що особа, яка подає заяву, здійснює альтернативну опіку над дитиною, якщо така ситуація має місце
  • документ, який підтверджує законність перебування та доступ до ринку праці в Польщі особи, яка подає заяву, якщо вона прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року.

  Докладніше про 500+ для громадян України.

  Promocja na kredyt hipoteczny

  Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kredytu hipotecznego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do placówek Banku a także do kontaktu mailowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Z wyrazami szacunku
  Zespół BS Krzepice

  Szanowni Klienci,

  W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

  Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach