Korzystne rachunki bankowe

    Oferujemy wygodne i nowoczesne rachunki bankowe przystosowane dla wszystkich grup odbiorców. Operacje dokonywane na rachunkach potwierdzane są wyciągami bankowymi generowanymi raz w miesiącu. Wyciąg klient może otrzymać na adres korespondencyjny, odebrać osobiście w Banku lub może być przekazywany poprzez usługi bankowości elektronicznej.

    Więcej informacji: Rachunki - klienci indywidualni

     

    Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

    2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach