Atrakcyjne lokaty

    Zapraszamy do korzystania z atrakcyjnych lokat w Banku Spółdzielczym w Krzepicach.  Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

    Więcej informacji: Lokaty

    Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

    2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach