Split Payment - Podzielona płatność

    Mechanizm Podzielonej Płatności

    Z dniem 1 lipca 2018r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca Mechanizm Podzielonej Płatności.

    Pytania i odpowiedzi - zapraszamy do zapoznania się

    Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

    2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach