Licytacja nieruchomości

  Uprzejmie informujemy o licytacji nieruchomości znajdującej się w:  Krzepice, ul. Rolnicza.

  Więcej informacji na temat licytacji znajduje pod LINKIEM

  Z wyrazami szacunku

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2021 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach