Przetargi

  Bank Spółdzielczy w Krzepicach ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż

  używanych maszyn stolarskich.

  Szczegółowe informacje znajdują się w menu bocznym w zakładce Przetargi Nowe

  Z wyrazami szacunku

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach