Bank Spółdzielczy w Krzepicach ostrzega przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID – 19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych.

  Przestępcy używają jako tło swojej działalności komunikaty i fałszywe informacje związane z epidemią koronawirusa (COVID – 19). Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.

  W przesłanych wiadomościach zawarte są linki prowadzące do stron przestępców, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość.
  Prosimy ⚠️nie klikać w link ⚠️i skasować takie wiadomości:

  „Informujemy, iż zgodnie z spec ustawą dot. koronawirusa Państwa środki na rachunku zostają przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się, aby otrzymać 1.000 PLN https://..............”

  lub

  „Zgodnie z specustawą dot. koronawirusa wszyscy obywatele RP będą szczepieni. Z refundacja koszt wynosi 70 PLN. Opłać, aby uniknąć kolejek https://..............”

  Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/ działań.

  Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. Ponadto, nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

  REKOMENDACJE:

  przypominamy, że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/ i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19, wywołanej przez koronawirusa,
  na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele najwyższych władz Państwa w mediach masowych,
  sprawdź w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem Twojego banku, Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie – nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank,
  zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego sms- z kodem autoryzacyjnym

  PAMIĘTAJ !!!

  W tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e – mail. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, które dotyczą także banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć
  tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

  Z wyrazami szacunku
  Zespół BS Krzepice (BSK)

  Szanowni Klienci


  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 września 2019 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w postaci silnego uwierzytelnienia klienta.

   

  Oznacza to, że korzystając z systemu bankowości elektronicznej eBankNet będziecie Państwo musieli podać kod jednorazowy podczas logowania (w drugim etapie) raz na 90 dni lub każdorazowo w zależności od ustawień.
   

  Zmiany wynikają z wymagań przepisów Unii Europejskiej (Dyrektywa PSD2).

  Z wyrazami szacunku

  Zespół BS Krzepice

  Szanowni Klienci

  Uprzejmie informujemy, iż promocja na Kredyt Wiosenny dobiega końca. Promocja będzie trwać jeszcze tylko do 13.09.2019r. Wszystkich Państwa zainteresowanych Kredytem Wiosennym zapraszamy do najbliższej Placówki Banku

  Z wyrazami szacunku

  Zespół BS Krzepice

  Szanowni Klienci

  Uprzejmie informujemy o wykonaniu w dniu wczorajszym tj. 14.03.2019r. aktualizacji systemu eBankNet, w przypadku problemów z wyświetleniem strony należy wybrać opcję odśwież w przeglądarce internetowej lub skorzystać z odnośnika eBankNet na stronie głównej.

  Szanowni Klienci

  Uprzejmie informujemy o uruchomieniu nowego kafelkowego systemu bankowości elektronicznej.

  Z systemów "starego" i nowego kafelkowego można korzystać równocześnie i zamiennie.

  Możliwość równoczesnego korzystania występować będzie według planów do końca roku 2018.

  Po nowym roku "stary" system zostanie wyłączony.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika dostępną - tutaj

  oraz o aktywne korzystanie z nowego kafelkowego systemu.

  Nowy kafelkowy system eBankNet dostępny - tutaj

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2021 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach