Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Lista placówek oraz pozostałe informacje kontaktowe dostępne są tutaj.

  Wszystkie depozyty w Banku Spółdzielczym w Krzepicach chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta to 100.000 euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.  

  Bank Spółdzielczy w Krzepicach pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych z Grupą Generali.

  Oferujemy naszym klientom następujące ubezpieczenia:

  • samochodowe OC, NW i AutoCasco
  • ubezpieczenie majątkowe
  • ubezpieczenie dla rolnictwa
  • oraz wiele innych ubezpieczeń
  • ubezpieczenie na życie

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach