Góra strony

Godziny graniczne

Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu Placówka Banku Godziny System bankowości elektronicznej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku Centrala w Krzepicach 7:30-16:00 do godziny 15:50
Oddział w Opatowie 7:30-15:00
Oddział w Lipiu 7:30-15:00
Oddział Przystajń 7:30-15:00
Punkt Kasowy w Parzymiechach 7:30-15:00
Punkt Obsługi Klienta w Starokrzepicach 7:30-15:00
Przelew wychodzący:
ELIXIR Przelewy realizowane są w 3 sesjach rozliczeniowych od godziny 8:00 do 13:45

I sesja do godziny 08:00
II sesja do godziny 10:45
III sesja do godziny 13:45
Przelew przychodzący:
ELIXIR Przelewy odbierane są do godziny 15:50
SORBNET  Do godziny 15:50

Przelewy wychodzące zlecone:

  1. W dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 16:50, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w następnym dniu roboczym do godziny 8:00.
  2. Po godzinie 16:50 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym do godziny 8:00.

Przekazy w obrocie dewizowym

Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku Godziny
Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym:

SEPA

Polecenie wypłaty w walucie

EUR

D+1 Centrala w Krzepicach do godziny 15:00
Oddział w Opatowie do godziny 14:00
Oddział w Lipiu do godziny 14:00
Oddział Przystajń do godziny 14:00
Pozostałe polecenia wypłaty D+2 Centrala w Krzepicach do godziny 15:00
Oddział w Opatowie do godziny 14:00
Oddział w Lipiu do godziny 14:00
Oddział Przystajń do godziny 14:00
Przekaz w trybie pilnym D Centrala w Krzepicach do godziny 12:20
Oddział w Opatowie
Oddział w Lipiu
Oddział Przystajń
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku D Centrala w Krzepicach do godziny 15:50
Oddział w Opatowie do godziny 14:30
Oddział w Lipiu do godziny 14:30
Oddział Przystajń do godziny 14:30

D - dzień złożenia dyspozycji (data waluty)

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach