Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Godziny graniczne

  Przelewy krajowe w PLN

  Rodzaj przelewu Placówka Banku Godziny System bankowości elektronicznej
  Przelew wewnętrzny:
  Na rachunek w Banku Centrala w Krzepicach 7:30-16:00 do godziny 15:50
  Oddział w Opatowie 7:30-15:00
  Oddział w Lipiu 7:30-15:00
  Oddział Przystajń 7:30-15:00
  Punkt Kasowy w Parzymiechach 7:30-15:00
  Punkt Obsługi Klienta w Starokrzepicach 7:30-15:00
  Przelew wychodzący:
  ELIXIR Przelewy realizowane są w 3 sesjach rozliczeniowych od godziny 8:00 do 13:45

  I sesja do godziny 08:00
  II sesja do godziny 10:45
  III sesja do godziny 13:45
  Przelew przychodzący:
  ELIXIR Przelewy odbierane są do godziny 15:50
  SORBNET  Do godziny 15:50

  Przelewy wychodzące zlecone:

  1. W dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 16:50, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w następnym dniu roboczym do godziny 8:00.
  2. Po godzinie 16:50 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym do godziny 8:00.

  Przekazy w obrocie dewizowym

  Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku Godziny
  Przelew wychodzący:
  Przekaz w trybie standardowym:

  SEPA

  Polecenie wypłaty w walucie

  EUR

  D+1 Centrala w Krzepicach do godziny 15:00
  Oddział w Opatowie do godziny 14:00
  Oddział w Lipiu do godziny 14:00
  Oddział Przystajń do godziny 14:00
  Pozostałe polecenia wypłaty D+2 Centrala w Krzepicach do godziny 15:00
  Oddział w Opatowie do godziny 14:00
  Oddział w Lipiu do godziny 14:00
  Oddział Przystajń do godziny 14:00
  Przekaz w trybie pilnym D Centrala w Krzepicach do godziny 12:20
  Oddział w Opatowie
  Oddział w Lipiu
  Oddział Przystajń
  Przelew przychodzący:
  Na rachunek w Banku D Centrala w Krzepicach do godziny 15:50
  Oddział w Opatowie do godziny 14:30
  Oddział w Lipiu do godziny 14:30
  Oddział Przystajń do godziny 14:30

  D - dzień złożenia dyspozycji (data waluty)

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
  2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach