Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Gwarancje BFG

  Wszystkie depozyty w Banku Spółdzielczym w Krzepicach chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta to 100.000 euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.  

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Szczegółowe informacje: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Po więcej informacji zapraszamy do placówek Banku.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach