Stawki Referencyjne

  Stawką Referencyjną dla kredytu hipotecznego jest WIBOR 6M


  1) Dla okresu od 01.01.2019 do 30.06.2019

      WIBOR 6M wynosi 1,79% w skali roku


  2) Dla okresu od 01.07.2019 do 31.12.2019

      WIBOR 6M wynosi 1,79% w skali roku

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2021 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach