Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Ubezpieczenia

  Bank Spółdzielczy w Krzepicach pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych z Grupą Generali.

  Oferujemy naszym klientom następujące ubezpieczenia:

  • samochodowe OC, NW i AutoCasco
  • ubezpieczenie majątkowe
  • ubezpieczenie dla rolnictwa
  • oraz wiele innych ubezpieczeń
  • ubezpieczenie na życie

  Concordia ubezpieczenia

  Szczegółowe informacje: www.generaliagro.pl

  Po więcej informacji zapraszamy do placówek Banku.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach