Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Zastrzeganie dokumentów

   

  Chroń się przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości!

   

  34 317 52 55

   

  W przypadku zagubienia lub kradzieży dokumentu tożsamości - natychmiast zastrzeż ten dokument w Banku. Informacja o zastrzeżeniu pojawia niemal natychmiast we wszystkich placówkach bankowych oraz innych podmiotach uczestniczących w systemie Dokumenty Zastrzeżone.

  Lista placówek, w których można zastrzec dokumenty znajduje się tutaj: tutaj.

  Więcej informacji: dokumentyzastrzezone.pl

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach