Zastrzeganie kart

    Ogólnopolski numer telefonu do Zastrzegania Kart Płatniczych:

    828 828 828

    Więcej informacji: zastrzegam.pl

    Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

    2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach