Skład Rady Nadzorczej Banku

   1. Lucjan Pośpiech                Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku    
   2. Wiesław Makowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
   
   3. Maria Krystek Sekretarz Rady Nadzorczej Banku
   
   4. Maria Dobosz Członek Rady Nadzorczej Banku
   
   5. Władysław Grzeliński Członek Rady Nadzorczej Banku
   
   6. Dariusz Zając Członek Rady Nadzorczej Banku
   
   7. Aleksander Patrzyk Członek Rady Nadzorczej Banku
   
   8. Zbigniew Tabaka Członek Rady Nadzorczej Banku
   
   9. Mariusz Kluba Członek Rady Nadzorczej Banku

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2021 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach