Skład Zarządu Banku

    1.  Anna Chyrzyńska       Prezes Zarządu Banku     
    2. Elżbieta Orłowska Wiceprezes Zarządu Banku
    3. Andrzej Wąsiński Członek Zarządu Banku

    Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

    2021 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach