Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Skład Zarządu Banku

  1.  Anna Chyrzyńska       Prezes Zarządu Banku     
  2. Elżbieta Orłowska Wiceprezes Zarządu Banku
  3. Andrzej Wąsiński Wiceprezes Zarządu Banku
  4. Agnieszka Radzioch Członek Zarządu Banku

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach