Lokaty

  Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

  Oprocentowanie lokat deponowanych i odnawianych od 01.10.2020r:

  • okres lokaty 3 miesiące - 0,02% w s/r,
  • okres lokaty 6 miesięcy - 0,05 % w s/r,
  • okres lokaty 12 miesięcy - 0,10 % w s/r,
  • okres lokaty 24 miesiące - 0,12 % w s/r.

   

   Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00

  Po szczegóły zapraszamy do placówek Banku.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach