Rachunki - klienci indywidualni

  Bank Spółdzielczy w Krzepicach oferuje Państwu rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR). Obecnie w ofercie Banku:

  • ROR Wygodny,
  • ROR Plus,
  • ROR SENIOR (dla osób które nabyły prawa emerytalne),
  • ROR Junior (dla osób które nie ukończyły 18 lat).

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy ich Posiadaczom do:

  • przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej

  Do każdego z wyżej wymienionych rachunków można dołączyć:

  • usługę Internet Banking (z wyłączeniem ROR Junior)
  • usługę SMS Banking
  • kartę płatniczą VISA CLASSIC zbliżeniowa, VISA JUNIOR
  • możliwość zlecania Bankowi regulowanie okresowych płatności tzw. zlecenia stałe
  • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w ROR (z wyłączeniem ROR Junior)
  • możliwość uzyskania debetu w ROR (z wyłączeniem ROR Junior)

  • Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej
   jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz karty debetowej
   VISA PAYWAVE, bez dostępu do kredytu odnawialnego lub limitu debetowego

   Rachunek ten jest dedykowany klientom, którzy nie posiadają w żadnym banku lub SKOK rachunku
   oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

   

  Operacje dokonywane na rachunkach potwierdzane są wyciągami bankowymi generowanymi raz w miesiącu. Wyciąg klient może otrzymać na adres korespondencyjny, odebrać osobiście w Banku lub może być przekazywany poprzez usługi bankowości elektronicznej.

  Stałe zlecenia - Posiadacz rachunku może zlecić przelew pieniędzy na inny rachunek w Banku Spółdzielczym w Krzepicach lub w innym banku. Zlecenia stała są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań, takich jak np.: czynsz, rachunek telefoniczny, abonament RTV, raty kredytu, składki ubezpieczeniowe, alimenty.

  Usługa SMS - Jej działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatorów SMS. Klient otrzymuje informacje o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Dodatkowo można wybrać opcję powiadamiania komunikatorem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

  Bankowość internetowa - Bank świadczy usługę „Internet Banking” polegającą na zapewnieniu dostępu do rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego.Usługa „InternetBanking” jest dostępna dla Posiadacza przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  Po więcej informacji zapraszamy do placówek Banku.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2021 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach