Terminale POS

  Bank Spółdzielczy w Krzepicach nawiązał współpracę z firmą IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. w zakresie oferowania i pośrednictwa w dystrybucji terminali POS dla przedsiębiorców.

  Dzięki terminalowi POS przedsiębiorcy otrzymują:

  • szybką realizację operacji (pieniądze trafiają na rachunek w bardzo krótkim czasie),
  • oszczędności wynikające z niższych kosztów ponoszonych z tytułu zarządzania gotówką,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ze względu na niższy poziom gotówki w kasie,
  • przyśpieszenie obsługi Klientów dzięki możliwości płatności zbliżeniowych,
  • poszerzenie oferowanego asortymentu o nowe usługi: min. doładowanie telefonu, wypłata gotówki (usługa cash back),
  • możliwość wzrostu obrotów ze sprzedaży i liczby klientów,
  • możliwość wzrostu konkurencyjności punktu handlowo-usługowego.

   

  Więcej informacji na stronie www.itcard.pl.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach