Góra strony

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach zawiadamia o Zebraniach Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Krzepicach.

Image

Image
Kursy walut
Oferujemy rachunki w walucie obcej: EUR, USD, GBP, CHF

Sprawdź aktualny kurs!

Zastrzeganie kart płatniczych

Straciłes swoją kartę? Masz kilka możliwości zastrzeżenia jej. Zastrzeż kartę dzwonią pod numer telefonu +48 828828828, w bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej bądź w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego. Więcej informacji: zastrzegam.pl

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR