Góra strony

Ustawowe wakacje kredytowe

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe należy złożyć w Banku.

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty od 1 do 8 rat kredytu przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wniosek można złożyć na cały okres zawieszenia lub można wnioski składać oddzielnie na poszczególne okresy zawieszenia.

Spłatę kredytu można zawiesić:

  • Na 2 miesiące w okresie 01.08 - 30.09.2022
    Aby skorzystać z pełnych dwóch miesięcy zawieszenia należy złożyć wniosek do 30.08.2022r. Wniosek złożony od 31.08 do 29.09 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc.
  • Na 2 miesiące w okresie 01.10 - 31.12.2022
    Aby skorzystać z pełnych dwóch miesięcy zawieszenia należy złożyć wniosek do 29.11.2022r. Wniosek złożony od 30.11 do 29.12 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc.
  • Na 1 miesiąc w każdym kwartale 2023r.
    Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu.

Okres kredytowania jest wydłużany o ilość zawieszanych rat.

Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania. Odsetki za okres zawieszenia nie są naliczane.

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.


Dokumenty do pobrania:

1) Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (do pobrania)

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach