Góra strony

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

➡️ Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł.

✅ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.
✅ ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na www.zus.pl

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR