Góra strony

Kolejne rachunki płatności masowych w Gminie Lipie

Kolejne rachunki płatności masowych w Gminie Lipie

💚 Dzięki współpracy z Gminą Lipie od 01.01.2024r. wdrożono w Gminie System Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych. Dzięki temu każdemu mieszkańcowi Gminy, który płaci podatki lokalne oraz opłaty za wodę i ścieki przyporządkowane zostały indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać opłat.
⚠️ Nowe numery rachunków do wpłat otrzymacie w aktualnej decyzji podatkowej/nakazie płatniczym oraz w wystawionych fakturach za dostawę wody i odbiór ścieków.
💚 Pamiętajcie, aby wykonywać swoje płatności na właściwy - nowy numer rachunku!
⚠️ Warto również zaznaczyć, że w Gminie Lipie dotychczas funkcjonował już jeden rachunek płatności masowych - z tytułu opłat za odpady komunalne, gdzie każdy mieszkaniec już od dłuższego czasu posiada swój indywidualny numer rachunku do wpłat.

Tym samym Gmina Lipie wykorzystuje płatności masowe już w trzech obszarach:

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR