Góra strony

Informacja dotycząca aktualizacji danych osobowych w Banku

Informacja dotycząca aktualizacji danych osobowych w Banku

Informujemy, iż w związku z wprowadzanymi zmianami od dnia 01 września 2024r. w przypadku, gdy posiadasz w Banku nieważny dokument tożsamości niektóre z możliwości wykonywania operacji na Twoim rachunku zostaną ograniczone.

Dlaczego aktualizacja Twoich danych osobowych jest aż tak istotna?

Zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 34) jesteśmy zobowiązani do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz zapewnienia, że Twoje dane są pełne i aktualne.

W związku z tym od dnia 01 września 2024r. w przypadku, gdy posiadasz w Banku nieaktualny dokument tożsamości - dopóki go u Nas nie zaktualizujesz zablokowane zostaną następujące operacje:

  1. W Placówce Banku: wpłata na rachunek, wypłata z rachunku oraz polecenie przelewu,
  2. W bankowości elektronicznej eBankNet i aplikacji mobilnej eBS Krzepice: wszelkie operacje w sekcji "Przelewy" (za wyjątkiem przelewu własnego, przelewu do ZUS, przelewu US/Cło, zleceń stałych oraz przelewy zlecone z datą w przód, które zostały zlecone przed wygaśnięciem dokumentu tożsamości)

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zaktualizowanie danych osobowych w Banku.

Aktualizacji danych osobowych możesz dokonać w każdej Placówce Naszego Banku.

Jeśli korzystasz z systemu bankowości elektronicznej eBankNet, możesz sprawdzić swoje dane w zakładce - Mój profil - Dokument tożsamości. 

Dzięki temu, że posiadamy Twoje aktualne dane osobowe możemy zrealizować Twoje dyspozycje, a Ty możesz swobodnie i bezpiecznie korzystać z Naszych usług. Nie ryzykuj utratą możliwości swobodnego bankowania – pamiętaj o zawnioskowaniu w Urzędzie o wyrobienie nowego dokumentu tożsamości na czas i poinformowaniu Nas o jego zmianie. Dbanie o aktualność Twoich danych jest naszym wspólnym celem.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR