Góra strony

Godziny graniczne

Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu Realizowany w Placówce Banku Realizowany poprzez system bankowości elektronicznej
Przelew wewnętrzny
Na rachunek w Banku W godzinach pracy Placówki -> dostępne tutaj.

Do godziny 16:50 - Wtorek

Do godziny 15:50 - Pozostałe dni tygodnia

Przelew wychodzący
ELIXIR Przelewy realizowane są w 3 sesjach rozliczeniowych

I sesja do godziny 08:15
II sesja do godziny 11:00
III sesja do godziny 14:00
Przelew przychodzący
ELIXIR / SORBNET

Do godziny 16:50 - Wtorek

Do godziny 15:50 - Pozostałe dni tygodnia

Przelewy wychodzące zlecone w dni robocze po godzinach granicznych obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w następnym dniu roboczym do godziny 8:15.

Przekazy w obrocie dewizowym

Rodzaj przelewu Data waluty Godziny
Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym:

SEPA

Polecenie wypłaty w walucie EUR

dzień złożenia +1

Do godziny 16:50 - Wtorek

Do godziny 15:50 - Pozostałe dni tygodnia

Pozostałe polecenia wypłaty dzień złożenia +2
Przekaz w trybie pilnym dzień złożenia  Do godziny 12:20
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku dzień złożenia W godzinach pracy Placówki -> dostępne tutaj.

gdzie:

D - dzień złożenia dyspozycji (data waluty)

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR