Góra strony

Promocja na kredyt obrotowy tzw. "nawozowy" !

Cechy promocyjnego kredytu obrotowego:

 • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • przeznaczenie kredytu:
  • zakup paliwa na cele rolnicze,
  • zakup nawozów mineralnych,
  • zakup pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt,
  • zakup materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • zakup środków ochrony roślin,
  • finansowanie bieżących napraw i remontów ciągników i maszyn rolniczych,
 • kredyt może być udzielony na okres do 5 lat,
 • kwotę kredytu ustala się w wielkości zryczałtowanej tj. 5000,00 zł kredytu na 1 ha użytków własnych lub dzierżawionych,
 • kredytobiorca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku,
 • prowizja dla posiadaczy w Banku rachunku ROR lub rachunku bieżącego to jedyne 1,5%.

Promocja na kredyt trwa do 31.12.2024r.

Przykład reprezentatywny dla kredytu obrotowego tzw. „nawozowego”:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu na dzień 06.02.2024r. wynosi 7,95% przy następujących założeniach: kwota kredytu 50.000,00zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie 7,0% w stosunku rocznym, prowizja za udzielenie kredytu dla posiadacza w Banku rachunku bieżącego lub ROR 750,00zł, depozyt wekslowy 10,00zł, całkowita kwota do zapłaty 59.733,52zł.

Po szczegóły zapraszamy do Placówek Naszego Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR