Góra strony

Kredyt inwestycyjny

Cechy kredytu inwestycyjnego:

  • kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych mający na celu zwiększenie majątku trwałego Kredytobiorcy,
  • przeznaczenie kredytu:
    • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,
    • budowa, rozbudowa, lub modernizacja nieruchomości,
  • maksymalna kwota kredytu to 80% wartości inwestycji ( w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kredytowania 100% wartości inwestycji),
  • okres spłaty do 15 lat,
  • koszty kredytu, okres kredytowania mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Po szczegóły zapraszamy do placówek Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR