Góra strony

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Cechy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym:

  • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
  • okres kredytowania do 5 lat,
  • kredytobiorca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku,
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem. 

Po szczegóły zapraszamy do placówek Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR