Góra strony

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Cechy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:

  • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej,
  • korzyści z korzystania z kredytu w rachunku bieżącym:
    • każdy wpływ na rachunek jest zaliczany jako spłata kredytu i może być ponownie wykorzystany w ramach dostępnej kwoty kredytu,
    • odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  • limit Kredytu ustalony jest indywidualnie na podstawie wysokości obrotów na rachunku za okres ostatnich 12 m-cy,
  • kredyt jest udostępniany na 12 miesięczne okresy z możliwością odnowienia,
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Po szczegóły zapraszamy do placówek Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR