Góra strony

Kredytowa linia hipoteczna

Cechy kredytowej linii hipotecznej:

 • kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • kwota kredytu uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.
 • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
  • hipoteka na nieruchomości,
  • cesja praw ubezpieczenia nieruchomości na Bank,
  • weksle własny in blanco z deklaracją wekslową,
 • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Po szczegóły zapraszamy do placówek Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR