Góra strony

Gwarancje BFG

Wszystkie depozyty w Banku Spółdzielczym w Krzepicach chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta to 100.000 euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowe informacje: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Po więcej informacji zapraszamy do placówek Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR