Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Placówki i bankomaty

  Placówki Banku

  Oddział w Lipiu

  ul. Częstochowska 108
  42-165 Lipie

  Godziny otwarcia:

  Pon-Pt 7:30 - 15:30

  Oddział w Opatowie

  ul. Kuźniczka 31
  42-152 Opatów

  Godziny otwarcia:

  Pon-Pt 7:30 - 15:30

  Oddział Przystajń

  ul. Nowa 8
  42-141 Przystajń

  Godziny otwarcia:

  Pon-Pt 7:30 - 15:30

  Punkt Obsługi Klienta
  w Starokrzepicach

  ul. Oleska 246
  42-161 Starokrzepice

  Godziny otwarcia:

  Wt, Pt 7:30 - 15:30

  Punkt Obsługi Klienta
  w Parzymiechach

  ul. Częstochowska 2a
  42-164 Parzymiechy

  Godziny otwarcia:

  Pon-Pt 7:30 - 15:30

  Bankomaty

  Bankomat
  Oddział w Lipiu

  ul. Częstochowska 108
  42-165 Lipie

  Dostępny 24h

  Bankomat
  Oddział Przystajń

  ul. Nowa 8
  42-141 Przystajń

  Dostępny 24h

  Bankomat
  Centrala Banku
  w Krzepicach

  ul. Częstochowska 27
  42-160 Krzepice

  Dostępny 24h

  Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta
  w Parzymiechach

  ul. Częstochowska 2a
  42-164 Parzymiechy

  Dostępny 24h

  Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta
  w Starokrzepicach

  ul. Oleska 246
  42-161 Starokrzepice

  Dostępny 24h

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
  2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach