Góra strony

Placówki i bankomaty

Bank Spółdzielczy
w Krzepicach

Centrala Banku
ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice

Godziny otwarcia:

Pon-Pt 7:30 - 16:00

Placówki Banku

Oddział w Lipiu

ul. Częstochowska 108
42-165 Lipie

Godziny otwarcia:

Pon-Pt 7:30 - 15:30

Oddział w Opatowie

ul. Kuźniczka 31
42-152 Opatów

Godziny otwarcia:

Pon-Pt 7:30 - 15:30

Oddział Przystajń

ul. Nowa 8
42-141 Przystajń

Godziny otwarcia:

Pon-Pt 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta
w Parzymiechach

ul. Częstochowska 2a
42-164 Parzymiechy

Godziny otwarcia:

Pon-Pt 7:30 - 15:30

Bankomaty

Bankomat
Oddział w Lipiu

ul. Częstochowska 108
42-165 Lipie

Dostępny 24h

Bankomat
Oddział Przystajń

ul. Nowa 8
42-141 Przystajń

Dostępny 24h

Bankomat
Centrala Banku
w Krzepicach

ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice

Dostępny 24h

Bankomat
Punkt Obsługi Klienta
w Parzymiechach

ul. Częstochowska 2a
42-164 Parzymiechy

Dostępny 24h

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR