Góra strony

Split Payment - Podzielona płatność

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca Mechanizm Podzielonej Płatności.

Pytania i odpowiedzi - zapraszamy do zapoznania się

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR