Góra strony

Stawki Referencyjne

Informacje dot. wskaźników referencyjnych

W Banku Spółdzielczym w Krzepicach w umowach kredytowych oprocentowanie kredytu ustala się w oparciu o wskaźniki referencyjne.

W Naszym Banku wskaźnikiem referencyjnym jest stawka WIBOR.

Od 01.01.2018r. w Polsce obowiązuje tzw. „Rozporządzenie BMR”, którego celem jest zapewnienie wiarygodności wskaźników referencyjnych. Opracowywanie wskaźników referencyjnych stało się działalnością wymagającą zezwolenia organu nadzoru.

Wskaźnik WIBOR jest opracowywany przez GPW Benchmark S.A. W dniu 16.12.2020r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na prowadzenie przez GPW Benchmark S.A. działalności jako Administratora wskaźników referencyjnych, w tym wskaźników WIBOR.

W przypadku gdyby Administrator zaprzestał opracowywania WIBOR lub poinformował o istotnej zmianie w metodzie jego opracowywania, Bank Spółdzielczy w Krzepicach posiada stosowny plan postępowania w takim przypadku, zawarty tutaj.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR