Góra strony

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Krzepicach pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych z Grupą Generali.

Oferujemy naszym klientom następujące ubezpieczenia:

  • samochodowe OC, NW i AutoCasco
  • ubezpieczenie majątkowe
  • ubezpieczenie dla rolnictwa
  • oraz wiele innych ubezpieczeń
  • ubezpieczenie na życie

Concordia ubezpieczenia

Szczegółowe informacje: www.generaliagro.pl

Po więcej informacji zapraszamy do placówek Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR