Góra strony

Image
Z myślą o potrzebach i wymaganiach przedsiębiorstw, instytucji budżetowych oraz organizacji użytku publicznego wprowadzamy system bankowości elektronicznej eCorpoNet.
System bankowości elektronicznej eCorpoNet zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do rachunkó Twojej firmy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Daje możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy dostęp do Internetu. W trosce o bezpieczeństwo pieniędzy, realizacja przelewów z konta internetowego wymaga autoryzacji hasłem jednorazowym, przesyłanym przez bank na wskazany numer telefonu bądź zgłoszonym do Banku certyfikatem kwalifikowanym.

Zalety Systemu eCorpoNet:

01

Możliwość autoryzowania wielu przelewów i paczek przelewów jednym hasłem SMS

02

Możliwość zarządzania uprawnieniami osób obsługujących płatności

03

Bezpieczeństwo - szyfrowanie SSL i operacje zatwierdzane hasłem jednorazowym

04

Dostęp 24h/7 do salda, wolnych środków czy obrotów na rachunkach

05

Możliwość generowania wyciągów i potwierdzeń bez konieczności wizyty w banku

06

Łatwy dostęp do wielu rachunków posiadanych w naszym Banku

System eCorpoNet oferuje m.in:

 • subkonta
 • tworzenie zarówno paczek przelewów jak i pojedynczych dyspozycji
 • podpisywanie wielu zaznaczonych paczek/dyspozycji przy pomocy jednego hasła SMS
 • obsługę reprezentacji wieloosobowej
 • zlecenia stałe
 • weryfikację rachunków na tzw. "białej liście" podatników VAT
 • tworzenie własnej bazy kontrahentów
 • rozbudowane opcje wyciągów i zestawień
 • import przelewów z systemów zewnętrznych (z pliku Elixir lub VideoTel)
 • eksport wyciągów do formatu MT940 gotowych do wczytania do programu księgowego
 • podpisywanie dyspozycji za pomocą jednorazowych haseł SMS lub certyfikatami kwalifikowanymi
 • dostęp do bazy banków polskich
 • dostęp do bazy Urzędów Skarbowych

System eCorpoNet zapewnia wygodne zarządzanie wszystkimi posiadanymi produktami bankowymi: rachunkami, kartami, kredytami i produktami oszczędnościowymi. Dzięki niemu zyskujesz również szybki dostęp do środków, a także możliwość wykonywanie transakcji krajowych i wielu innych czynności. Duża przejrzystość prezentacji danych i intuicyjność użytkowania / korzystania z Systemu nie stwarza problemów nawet tym osobom, które wcześniej nie korzystały z bankowości elektronicznej. 

System eCorpoNet idealnie sprawdzi się gdy prowadzisz działalność gospodarczą i na co dzień tworzysz dziesiątki przelewów do różnych kontrahentów!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu eCorpoNet:

Nie, system eCorpoNet różni się od systemu eBankNet tym, że:
 • możesz tworzyć zarówno pojedyncze przelewy jak i paczki przelewów;
 • możesz podpisać całą paczkę przelewów bądź kilka paczek jednocześnie za pomocą wybranej na wniosku metody autoryzacji (hasło SMS lub certyfikat kwalifikowany);
 • w zależności od specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności możesz autoryzować transakcje sam bądź na dwa podpisy.
Kliknij przycisk, aby zalogować się do systemu!

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
2024 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach