Góra strony

Zastrzeganie kart

Ogólnopolski numer telefonu do Zastrzegania Kart Płatniczych:

828 828 828

Więcej informacji: zastrzegam.pl

Kartę możesz również zastrzec przy użyciu:

- bankowości elektronicznej,

- aplikacji mobilnej

- bądź w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR