Góra strony

Image


Rachunek bieżący

✅ ułatwia terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty

✅ umożliwia łatwy dostępu do bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet

Dowiedz się więcej o rachunku bieżącym
Alt Text


Rachunek walutowy

✅ możliwość przeprowadzania rozliczeń w walucie

✅ bezpieczeństwo deponowanych środków przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do nich

✅ możliwość prowadzenia rachunku w walutach: USD, EUR, GBP i CHF

Dowiedz się więcej o rachunku walutowym

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR