Godziny graniczne

  Przelewy krajowe w PLN

  Rodzaj przelewu Placówka Banku Godziny System bankowości elektronicznej
  Przelew wewnętrzny:
  ELIXIR Centrala w Krzepicach 7:30-17:00 do godziny 16:50
  Oddział w Opatowie 7:30-15:00 do godziny 16:50
  Oddział w Lipiu 8:00-15:30 do godziny 16:50
  Oddział Przystajń 7:30-15:00 do godziny 16:50
  Przelew wychodzący:
  ELIXIR Przelewy realizowane są w wszystkich placówkach Banku w 3 sesjach rozliczeniowych od godziny 8:00 do 13:45

  I sesja do godziny 08:00
  II sesja do godziny 10:45
  III sesja do godziny 13:45
  Przelew przychodzący:
  Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku Centrala w Krzepicach 7:30-17:00 do godziny 16:50
  Oddział w Opatowie 7:30-17:00 do godziny 16:50
  Oddział w Lipiu 8:00-15:30 do godziny 16:50
  Oddział Przystajń 8:00-15:30 do godziny 16:50
  ELIXIR Przelewy odbierane sq w wszystkich placówkach Banku w 3 sesjach rozliczeniowych od godziny 8:00 do16:30

  I sesja do godziny 11:00
  II sesja do godziny 14:00
  III sesja do godziny 16:30
  SORBNET   Do godziny 16:30

  Przelewy wychodzące zlecone:

  1. W dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 16:50, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w następnym dniu roboczym do godziny 8:00.
  2. Po godzinie 16:50 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym do godziny 8:00.

  Przekazy w obrocie dewizowym

  Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku Godziny System bankowości elektronicznej
  Przelew wychodzący:
      Przekazy realizowane są we wszystkich placówkach Banku do następujących godzin: brak
  1. Przekaz w trybie standardowym: SEPA, przelew regulowany D+1 do godziny 15:00
  2. Przekaz w trybie przyspieszonym D+1 do godziny 15:00
  3. Przekaz w trybie pilnym D do godziny 12:00
  Przelew przychodzący:
  Na rachunek w Banku D Centrala w Krzepicach 7:30-17:00 do godziny 16:50
  Oddział w Opatowie 7:30-15:00 do godziny 16:50
  Oddział w Lipiu 8:00-15:30 do godziny 16:50
  Oddział Przystajń 7:30-15:00 do godziny 16:50

  Przelewy wychodzące zlecone:

  1. W dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 16:50, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.
  2. Po godzinie 16:50 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

  D - dzień złożenia dyspozycji (data waluty)

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2018 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach