Góra strony

Niskokwotowe transakcje internetowe - wysokość limitów dziennych

Niskokwotowe transakcje internetowe - wysokość limitów dziennych

Przypominamy, iż wraz z dniem 1 lipca 2023r. zmianie uległy zasady procesowania transakcji wykonywanych kartami w internecie w zakresie zabezpieczenia 3D-Secure.

Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
Pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN
Suma pojedynczych transakcji 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR